הגשת דוחות שנתיים – איך עושים את זה? ומה החשיבות?

מי מגיש דוחות שנתיים כיום?

נוכל לפתוח בכך שנגיד, שהדוח השנתי, מכיל בתוכו מידעים שקשורים להכנסות העסקיות. על חלק מההכנסות הללו משלמים מס, על חלק מההכנסות הללו לא. ההכנסות הללו כוללות טווח רחב, הנפרש על פני כלל מקורות ההכנסה של העסק – הן בארץ והן מחוצה לה. יש בו מידעים הן על הניכויים, והן על זיכויים במס, והן על תשלומי מס ששולמו.

יש כל מיני אנשים שמתבקשים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה, והם מתבקשים כמובן לעשות זאת כל שנה. מדובר בעצמאיים – אלו שיש להם עסק עצמאי, בין אם הם עוסקים מורשים או פטורים. מדובר גם על בעלי שליטה בחברה – כאשר מדובר באדם יחיד, שיש לו בעלות (לבד, או עם מקורב) על מעל לעשרה אחוזים ממניות חברה.

עוד, מגישים דוחות שנתיים, הם אלו שיש להם הכנסה מנכס בית – כלומר, אנשים שמשכירים נכסי נדלן. באם מדובר על הכנסה משכירות שאינה אלא דירה למטרת מגורים, כאשר מדובר על משרד, חנות, מחסן וכיוצא בזה. מנגד, יש קטגוריה נוספת, עבור אלו שדווקא כאן מכניסים כסף על ידי קבלה של שכר דירה, מדירה שהיא למטרת מגורים – באם מדובר על מחזור הכנסות שנתי העולה על סכום מסוים (נכון ל-2017, 338,000 ₪). סכום דומה (נכון לשנת 2017; ברוטו), מיוחס לאנשים שהיו להם הכנסות מהשקעות בחו"ל, בין אם פסיביות או אחרות, ועל כן גם כן מתבקשים להגיש דוח שנתי שכזה.

עוד, שמגישים דוחות הכנסה שנתיים, הם אלו שהכניסו כספים מתוך ריביות (מעל סכום מסוים), מניירות ערך (מעל סכום מסוים), ובעלי נכסים מחוץ למדינה (שערכם הוא מעל סכום מסוים), כמו גם בעלי יתרות בבנקים שמחוץ למדינה (מעל סכום מסוים). מעבר לכך, מדובר גם באנשים שביצעו פריסה של מענק פריסה (מן הסוג שמס הכנסה מבקש תשלומי מס בעבורו),  וכיוצא בזה.

מה נכתב בדוחות שנתיים למס הכנסה?

בדוחות שנתיים נרצה לכלול הכנסות ממשכורות, קצבאות, עסק, ביטוח לאומי, דמי שכירות, ריווחי הון, דיבידנדים כמו גם ריביות – ובאופן עקרוני נרצה להגיש את הדוח עד מאי, מדי שנה (נכון לשנת 2021). בהינתן רצון, ניתן להגיש בקשה להארכה, אל מול מס הכנסה כדי להסביר שיש עיכוב בהשגת המסמכים המתבקשים להגשת הדוח.

מתוך הנתונים, הנתונים לנו – נוכל להתחיל ולעשות חישוב מס, מחשבונים באתר מס הכנסה בעת הגשת הדוח המקוון (לגביו נפרט קצת בהמשך הכתבה), או בתוכנה מתאימה להגשת דוחות שנתיים. נוכל גם לעשות זאת על ידי סיוע של יועץ חיצוני, או כמובן דרך כך שניתן את הטיפול לבעל מקצוע כמו רואה חשבון – לעשות את זה עבורנו. לאחר שיש לנו את התחשיב, ואת התצורה הסופית של הדוח, נוכל להגישו.

הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה

את הדוח השנתי ניתן כמובן להגיש למס הכנסה, או לתת לרואה החשבון לטפל בזה – ולעשות זאת עבור בעל העסק. בכל אופן, אם עושים זאת באופן עצמאי, מדפיסים את הדוח לשני עותקים, חותמים על שניהם – ומתייקים את הדוח עם הנספחים לו, בתיק – אותו מגישים למשרדי מס הכנסה באזור המגורים/העסק. מס הכנסה מצידו יחתים את הדוח בחותמת של "נתקבל", ואפשר שיחזיר עותק לאדם שמגיש את התיק, בעת הגשתו. אך טרם הגשת הדוח, הרי שיש בקשה להגיש את הדוח בצורה מקוונת ראשית כל למס הכנסה, אפילו טרם מגיעים למשרדים. ההגשה המקוונת של הדוח השנתי היא דרך אתר מס הכנסה, או דרך רואה החשבון/יועץ המס – שכאמור יכולים לעשות זאת בעבור הלקוח. יש פטורים בנושא הגשת הדוח המקוון, והם כוללים אנשים שהגיעו לגיל פרישה, או במקרה של הכנסות נמוכות (תחת מספר מסוים).

נוכל להרחיב רבות בנושא זה, עם זאת – נסיים בזאת. תודה על קריאתך, נהיה זמינים לשאלות בהינתן רצונך להיוועץ עימנו בנושא.