עוסק פטור: מה זה אומר ומה זה מצריך ממך?

יש שלושה סוגים של עסקים (באופן כללי), שניתן לפתוח במדינת ישראל:

  1. עוסק פטור
  2. עוסק מורשה
  3. חברה בע"מ

בכתבה זו, נדבר על עוסק פטור. ראשית כל נציין, שעוסק פטור, הוא זה שיש לו עסק עצמאי – תוך שאינו גובה מע"מ. מה זה אומר? מע"מ, הוא מס ערך מוסף, ומתבטא באחוזים נוספים מערך העסקה. כלומר, אם גביתי 100 ₪ מלקוח, והמע"מ עומד על 17%, הרי שמתבקש לגבות 17% נוספים מערך העסקה (17 ₪ במקרה זה), ולגבות סכום סופי של 117 ₪ מלקוח, עבור שירותים, שהחלטנו שערכם ללקוח יהיה כ-100 ₪.

פטור ממע"מ

על כן, עוסק פטור, לא מתבקש וגם לא אמור לגבות מלקוחותיו תוספת מע"מ. זהו פטור נהדר, עם זאת, זה לא מגיע עם הטבות מסוימות שיש לעוסק מורשה. זאת כיוון, שעוסק מורשה יכול לרשום הוצאות מוכרות, ובכך לקזז את תחשיבי המיסים שלו. עם זאת, עוסק פטור, אינו מתבקש להגיש דיווחים חודשיים, או דו חודשיים למע"מ.

שזה נהדר, מבחינת מה שזה מצריך ממך, נדמה שאין זה כולל הגשת דיווחים שכאלה.

מחזור הכנסות

נקודה מסוימת, שנציין לגבי עוסק פטור, היא שניתן להחזיק בטייטל, עד אשר מגיעים למחזור הכנסות מסוים. כל עוד עוסק פטור הכניס סכום שעולה על 100,491 ₪ (ייתכן שמשתנה מדי זמן), יתבקש לשנות את הטייטל שלו, לפחות לכדי עוסק מורשה. חשוב לציין, שלא מדובר בכמות הרווחים, אלא בסכומי העסקאות. גם אם לאחר קיזוז ההוצאות, הסכום שנכנס עמד על 99,000 ₪, אם לפני החלת עלויות, הסכום עבר את 100,491 ₪, הרי שזו הזמנה לשדרג את הטייטל.

באם אדם עובד כשכיר, כמו גם כעוסק פטור, הכנסתו כשכיר לא אמורה לשקף את הכנסתו במסגרת העסק, ועל כן לא אמורה להשפיע על סכום מחזור העסקאות, כאמור לעיל.

על כל פנים, לעוסק פטור יש כנראה עלויות חשבוניות זולות מהרגיל. עקב כך שהוא מחזיק בפחות נהלים בירוקרטיים, אינו מתבקש לגבות מע"מ, או לרשום הוצאות מוכרות לצרכי תחשיבי מס.

תחומי אחריות

עם זאת, עוסק פטור, כמובן – עדיין מתבקש להגיש דוחות שנתיים, כמו גם לפתוח כמובן תיק במס הכנסה, מע"מ ובביטוח לאומי, וישנם מיסים ותשלומים בהתאם, אלא אם כן הוצאו פטורים מתאימים. בהינתן כוונה לגלות מה מתבקש לעשות, איך לפתוח עוסק פטור, ומה הם תחומי האחריות – ניתן כמובן לפנות למשרדנו, כדי לקבל תמיכה ושיתוף פעולה בנושא, אנחנו, על כל פנים, נשמח בכך.

בעבר, כונה עוסק פטור, כעוסק זעיר, אם כי כיום ההפרדה כבר לא תקפה. על פניו, מדובר בעוסק שסך עסקאותיו הוא במחזור כספים שאינו בקנה המידה של עוסק מורשה או חברה בע"מ, ועל כן תחומי אחריותו אל מול רשויות החוק, שונים ואחרים.

ניתן לדסקס ולהמשיך את השיח – ניתן להשאיר פרטים כעת. תודה על קריאתך.