רואה חשבון – למה חשוב שרואה חשבון יטפל לך בתשלומים?

לא הרבה אנשים יודעים מה רואה חשבון עושה, בעיקר אם הם טרם פתחו עסק. ויש אנשים שיש להם רואה חשבון, כמו גם עסק – והם לא בהכרח יודעים מה רואה חשבון עושה. אחד מאנשי המקצוע הבולטים בתחום השיווק והעסקים, אמר פעם לאחד מהתלמידים שלו: "עליך היא האחריות, לנצל את הערך". ואם ננסה לשייך ולנכס את המשפט, הרי שלמי מאיתנו שיש רואי חשבון, או שיש אפשרות שיהיה לנו רואה חשבון – הרי שעלינו האחריות היא לנצל את הערך, להפיק מכך את המיטב.

למה הכוונה?

ובכן, כפי שכתבנו בכותרת, רואה חשבון יכול לעזור בתשלומים. יש כל מיני סוגים של תשלומים, ואנחנו נקרא להם הסוג הפאסיבי, והסוג האקטיבי. בסוג הפאסיבי, התשלומים שרואה חשבון יכול לעזור איתם – הם הדו"ח החשבונאי שבעל עסק יכול לקבל מתקופה לתקופה, שמונה את ההכנסות, ההוצאות, הרווחים הגולמיים, הרווחים התפעוליים, הרווחים הנקיים, המיסים, וכיוצא בזה.

מצד אחד, דוחות חשבונאיים

אנחנו לא יודעים אם יש טעם לעבוד עם זה כדי להפיק יותר כסף עבור העסק, או לייעל את ההשקעות הכספיות של העסק. שכן זה כאמור מציג תמונת מצב מאוחרת, לא תמונת מצב מרגע לרגע. כלומר, לפני החלטה עסקית, אנחנו לא בהכרח נתייעץ עם דוח ההכנסות של הרבעון הקודם. אך זה כן נהדר, שיש לנו תמונה מסודרת של רווחים, השקעות, מיסים וכיוצא בזה. אם כי, כמובן – ביכולתנו לנהל מעקב עצמאי על כך, בלאו הכי – ואף לעשות זאת בצורה יותר מדויקת לצרכינו. כך שזו באמת בחירה, באם נעדיף לקבל דוחות חשבונאיים שכאלה, וללמוד קצת על מה שעשינו ברבעון / תקופה נתונה האחרונה, או מלכתחילה להיות במודעות לפעילות העסקית.

מצד שני, תחשיבי מס נבונים

החלק האקטיבי, בו רואה חשבון יכול לסייע, בממד התשלומים – הוא מיקוד השקעות העסק. כלומר, לרואי חשבון יכול להיות ידע מאוד אינטימי בתחום ההוצאות המוכרות. רואה חשבון יכול להמליץ על סוגים שונים, או תחומים שונים שבהם ניתן להשקיע ולהניח את הכסף, ובכך להניב תשואה גבוהה יותר על ההשקעה. לא מדובר באמת באפיקי השקעה, לפחות לא במובן הקלאסי – אלא במקומות מסוימים שיכולים להניב תשלומי מיסים מופחתים.

אם לדוגמה, רואה חשבון רואה שעוסק מורשה מסוים, לא מדווח על הוצאות מוכרות מסוימות – הוא רואה ומגלה מקומות בהם הכסף שהושקע, יכול לחזור לעוסק המורשה, בצורה של החזרי מיסים. לדוגמה, אם בכל חודש אנחנו משלמים 10,000 ₪ על כיבוד לאורחים, ארוחות עסקיות למבקרים, וכיוצא בזה – אפשר לרשום זאת כחלק מהוצאות העסק, ועל כן להפחית את זה מהכמות שרושמים אותה כרווח, ועל כן תחשיב המיסים מניב מספר שונה בהתאם. כך שכל הוצאה שרואה חשבון מזהה, שניתן להפחית ולקזז כדי לשנות את תחשיבי המס, כמו גם – הוצאות אחרות שניתן לקחת באופן פעיל כדי להשפיע על תשלומי המס וכמובן לתרום לבריאות ומיקוד העסק – אלו הם תשלומים בממד האקטיבי, כך נקרא לזה – שרואה חשבון אכן יכול לסייע בהווייתם.

בהינתן רצון לקבל עזרה בכך, נשמח לסייע, זה הכל לעכשיו – תודה על קריאתך.