תאום מס: כל הסיבות לפנות לחברה שתבצע את זה עבורך

תאום מס עוזר לקבל תחשיבי מס כנים, צלולים ומדויקים יותר. הדבר שימושי במיוחד למי שעובד במספר מקומות, ויש לו מספר מקורות הכנסה שאפשר לעשות עבורם תיאום מס. במקום לשלם מס במדרגת המס הגבוהה ביותר, ניתן לקבל את מדרגת המס הרלוונטית להכנסה האמיתית, דה פקטו של המכניס.

בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות, במהלך שנת המס – תיאום מס יכול להיות אפשרות טובה כדי לדייק את תחשיבי המס. ניתן לערוך את תיאום המס בשלל מועדים במהלך שנת המס, כל עוד טרם הסתיימה. אם שיעור המס שנוכה משכרו של אדם, גבוה מהסכום שהיה משלם לו היה עושה את תיאום המס – ניתן להגיש בקשה להחזר מס – עד שש שנים מסיומה של אותה שנת מס.

כך שאם אדם לא עשה תיאום מס, ועל כן אולי שילם מס עודף – יוכל לקבל את הכספים הללו בחזרה כדרך החזרי מס.

מי יכול לבצע תיאום מס?

אנשים שעובדים בעבודה שכירה, והחזיקו ביותר ממקום עבודה אחד בשנת מס נוכחית. כמו גם, אנשים שעובדים בעבודה שכירה, והחליפו אותה במהלך שנת מס. נוסף על כך, גמלאים שמקבלים משכורת, ממקום עבודה – כמו גם פנסיה. ואנשים אחרים, שיש להם מספר מקורות הכנסה שעליהם הם משלמים מס.

באופן כללי, אם מדובר בעוסק פטור (לינק), מורשה וכיוצא בזה – הרי שתיאום מס יהא רלוונטי רק עבור ההכנסות שאינן מהעסק. אם יש עובד עצמאי שעובד בעוד שני מקומות, ועל כן מקבל עוד שני מקורות הכנסה מלבד העסק של עצמו – יהיה ניתן לעשות תיאום מס בעבורם.

איך לעשות תיאום מס?

כדי להתחיל ולעשות את תיאום המס, מתבקש לפנות לרשות המיסים. כל עוד לא הסתיימה שנת המס, ניתן לערוך תיאום מס. ניתן לערוך אותו, אפילו טרם קבלת המשכורת הראשונה ממקום העבודה השכירה, כדרך ציון מספק תיק הניכויים של כל אחד ממקורות הכנסתו. מתבקש לעשות תיאום מס, כל שנה – עד חודש מרץ.

על כן, עבור כך, ניתן לפנות בכתב אל פקיד השומה, של מס הכנסה – במקום המגורים של זה שמבקש את תיאום המס. למלא כך טופס 116 (באם מתבקש), לציין שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מקור הכנסה עד לסופה של שנת המס. כמו גם, את מספר חודשי העבודה הצפויים, עבור מקור ההכנסה עבורו מתאימים מס, ולצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה (אם יש, אם אין אז לציין שטרם התקבל, או סיבה אחרת שפקיד השומה יכול להכיר). לפנייה לצרף גם את מספר תיק הניכויים של מקור ההכנסה, את פרטיו של העובד, וכיוצא בזה.

על פניו, התהליך לא אמור להיות מורכב. בעיקר כאשר תיאום המס נעשה במסגרת מקום העבודה. אלא, שבמקרים בהם רוצים לקבל עזרה מקצועית, וייצוג מקצועי בנושא – הרי שאפשר לקבל את עזרתו של רואה חשבון, או יועץ מס. בכך ניתן להאציל את המשימה הלאה, ולתת לה להתבצע בידיים נאמנות. יתרון נוסף, הוא גם היכולת לבצע תיאום מס בדיוק ובבהירות, כך שיש לנו ידיעה שרשות המיסים קיבלה את הטופס בצורה מלאה ויסודית, לפחות אם אנחנו סומכים על רואי החשבון שלנו – שיעשו את המלאכה נאמנה. הדבר יכול לאפשר שקט מסוים, לסמן "ווי", על המשימה, ולדעת שהיא הסתיימה ונעשתה על ידי בעלי מקצוע, שאנחנו סומכים עליהם. כך או כך, מדובר על הליך פשוט למדי, שאנחנו כמובן נשמח לעזור, ולסייע בו ככל שניתן, תודה על קריאתך.

הערת הכותבים: ידוע לנו שלא ציינו את "כל הסיבות" לביצוע תיאום מס דרך הלקוח, אלא שמתוך מחקר על הנושא – לא ראינו סיבה ממשית, מלבד חיסכון בטרחה ובזמן. על כן, זו הסיבה שציינו, בכנות, פשטות וצניעות בפסקה הראשונה לכתבה זו. אנחנו מבינים שישנה אפשרות לכתוב דברים "מלחיצים ומפחידים" על תיאומי מס שלא נעשו כראוי, ועל כן נגבו סכומי כסף שלא לצורך בתחשיבי המס. עם זאת, מדובר בנתיב של הפחדה, ואין אנו בוחרים בו, או תומכים בו – ובכנות, סביר להניח שהוא שקוף במיוחד לאנשים שקוראים מסרים שכאלה, ועל כן אינו זוכה לכבוד מצד הקורא, בלאו הכי. אם יש סיבות לגיטימיות ונכונות נוספות לציין כאן – ניתן להשיב במייל חוזר ונכלול אותן בהתאם (כל עוד אינן ניסיון להפחיד את הקורא). תודה לך על בחירתך להיעזר בשירותנו לכתיבת מאמר זה.