תיק במס הכנסה – איך לפתוח תיק במס הכנסה ולמה הוא מיועד

כאשר אדם רוצה להתחיל לעסוק במשלח ידו, להכניס הכנסות (המתבטאות בכסף), כעסק עצמאי – יש עניין להירשם כעוסק במס הכנסה. הדבר הוא הליך בירוקרטי, שנועד להסדיר את רשות העסקים במדינת ישראל, וכמובן – להסדיר ענייני מס.

למעשה, אם אדם פותח עסק, בין אם בקיבולת של יחיד עצמאי, שותפות או חברה בע"מ – הוא יתבקש על פי חוק לפתוח תיק במע"מ, לקבל תעודת עוסק (זעיר, פטור או מורשה, בהתאם למה שמתבקש), עוד טרם התחיל בפעילות העסקית.

לעשות את זה לבד, או יחד עם רואה חשבון?

כדי לפתוח עוסק במס הכנסה, או תיק במס הכנסה, יש כאמור תהליך מסוים שיכול לאפשר זאת, שכולל הגשת טפסים מסוימים לפקיד שומה של מס הכנסה, באזור גאוגרפי רלוונטי לקיומו של העסק. ניתן לפתוח תיק במס הכנסה כמתוך ליווי על ידי רואה חשבון, אשר יודע כיצד להתנהל עם רשויות החוק ואילו טפסים הן למעשה מבקשות – ואפשר כמובן לגלות אילו טפסים מתבקש להגיש, ולעשות זאת באופן עצמאי.

אם מדובר באדם יחיד שפותח עסק, הטופס המתאים הוא זה שמיועד לפתיחת תיק עבור עצמאי, ואם מדובר בחברה הרי שהטופס הוא לטובת פתיחת תיק עבור תאגיד. כך שאם באמת מדובר בחברה, ויש עניין להעסיק עובדים בשכר – ועל כן, יש למס הכנסה אפשרות לנכות את משכורתם במס מסוים – מתבקש לפתוח עבור זה גם תיק ניכויים.

לא ניכנס עתה לעניין תיק הניכויים, אלא נגיד שאם יש רצון לקבל על כך בהירות, רואה חשבון נבון ובעל ניסיון בוודאי יוכל לעזור. פתיחת תיק הניכויים תהא מעין סעיף בטופס פתיחת העסק.

מה לעשות עם מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי?

בתחילה נרצה להכריז על פתיחת עוסק מורשה או חברה בע"מ במשרדי מע"מ, ולפתוח תיק בהתאם. נוכל להגיש להם מספר מסמכים, כבקשתם ולהתחיל עימם את התהליך.

לצורך העניין, אם מדובר באדם יחיד שפותח עסק, ומבקש הכרה כעוסק מורשה, הרי שהמסמכים שביכולתו להמציא ולמלא עבור כך הם טפסי 821, תעודת זהות, השכם שכירות (אלא אם כן העסק בבית), אישור בנקאי על קיום חשבון הבנק או כמובן צ'ק מבוטל, תעודת דיפלומה (אם מדובר בעסק נותן שירות), הסכם התקשרות עם לקוח ראשון.

באם הכוונה היא לפתוח חברה בע"מ, אזי שהמסמכים הם כאמור טפסי 821, תעודת זהות בעלי המניות, הסכם שכירות (אלא אם כן פותחים בבית), אישור בנקאי כאמור בפסקה הקודמת, והסכם התקשרות עם לקוח ראשון.

ובאותו בניין שייפתח בו התיק במע"מ, ייתכן שנוכל למצוא את משרדי מס הכנסה, מה שיאפשר לנו לעבור לשלב הבא – פתיחת התיק במס הכנסה. באופן דומה, המסמכים המתבקשים הם אלו שיש בהם טופס בקשה לפתיחת עסק, טופס בקשה לפטור מניכוי מס במקור , וכיוצא בזה.

וכמובן, לזכור לפתוח תיק בהתאם, בביטוח לאומי – ניתן לגשת עבור כך לסניף ביטוח לאומי הקרוב לאזור העסק, באם כמובן – עושים זאת באופן עצמאי. שכן כל התהליך יכול להיעשות גם כדרך רואה חשבון, במסגרת השירות שהוא מאפשר.